İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubunun 2. Toplantısı, “İSEDAK Üyesi Ülkelerde Finansal Katılımın Arttırılması” temasıyla 27 Mart 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Mali İşbirliği Çalışma Grubu’na yönelik odak noktalarını iletmiş olan ve aralarında Burkina Faso, Kamerun, Mısır, Gambiya, İran, Kuveyt, Malezya, Mozambik, Nijerya, Umman, Suudi Arabistan, Senegal, Sudan, Togo, Tunus, Türkiye ve Uganda’nın da bulunduğu 17 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İİT Üye Devletler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu, İslam Kalkınma Bankası Grubu (İKB), Dünya Bankası, Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcileri de Toplantıda hazır bulunmuştur.

Ülkelerinde finansal katılıma yönelik kurumsal çerçeve, finansal katılımın arttırılmasının önündeki engeller, İSEDAK Üye Ülkelerinde finansal katılım sağlayamamış kesimlere yönelik olarak alınacak önlemler ve Bölgede finansal katılımın arttırılması ile ilgili politika tavsiyeleri görüşülmüştür. Toplantıda, “İSEDAK Ülkelerinde Finansal Katılımın Artırılması” adlı çalışma ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz:

İSEDAK Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısı, 13 Mart 2014 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkeler arasında Multimodal Yük Taşımacılığının(MFT) Geliştirilmesi : Mevcut Uygulamalar ve Politika Tavsiyeleri” temasıyla Ankara Crowne Plaza otelinde yapılmıştır.

Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 15 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Afganistan, Cibuti, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Nijerya, Pakistan, Senegal, Suudi Arabistan, Türkiye, Uganda, Umman ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu(IDB), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Uluslararası Yol-Demiryolu Kombine Taşımacıları Birliği (UIRR), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTIKAD)Türkiye Şubesi ve KombiConsultGmbH temsilcileri de katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerindeki Multimodal Yük Taşımacılığı(MFT) alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını, zorlukları ve politika uygulamalarını paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkeler arasında Multimodal Yük Taşımacılığının(MFT) Geliştirilmesi :İİT Üyesi Ülkeler arasında Multimodal Yük Taşımacılığının(MFT) Uygulanma Durumu” ve “İSEDAK Ulaştırma Genel Durum 2014” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz:

İSEDAK Turizm Çalışma Grubunun 3. Toplantısı, “İSEDAK Bölgesi’nde Turizm Alanında Yatırım Ortamının Sağlanması” temasıyla 4 Mart 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Toplantıya Turizm Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Azerbaycan, Mısır, Endonezya, İran, Irak, Kırgızistan Cumhuriyeti, Libya, Malezya, Mozambik, Umman, Suudi Arabistan, Senegal, Tunus ve Türkiye’nin de bulunduğu 14 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Ticareti Kalkındırma Merkezi (ICDT), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve özel sektör temsilcileri ile bazı misafirler de Toplantı’da hazır bulunmuştur.

Üye Devletlerin temsilcileri, turizm yatırımları ile ilgili olarak kendi ülkelerinde yaşadıkları deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları sıkıntıları paylaşmışlardır. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Turizm Yatırım Ortamının Sağlanması: İSEDAK Bölgesinde Turizm Yatırımlarına Yönelik Sorunlar ve Beklentiler” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Turizm Genel Görünüm Raporu 2014” adlı çalışmalar da Toplantı sırasında ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz: