İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubunun 2. Toplantısı, “İSEDAK Üyesi Ülkelerde Finansal Katılımın Arttırılması” temasıyla 27 Mart 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Mali İşbirliği Çalışma Grubu’na yönelik odak noktalarını iletmiş olan ve aralarında Burkina Faso, Kamerun, Mısır, Gambiya, İran, Kuveyt, Malezya, Mozambik, Nijerya, Umman, Suudi Arabistan, Senegal, Sudan, Togo, Tunus, Türkiye ve Uganda’nın da bulunduğu 17 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İİT Üye Devletler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu, İslam Kalkınma Bankası Grubu (İKB), Dünya Bankası, Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcileri de Toplantıda hazır bulunmuştur.

Ülkelerinde finansal katılıma yönelik kurumsal çerçeve, finansal katılımın arttırılmasının önündeki engeller, İSEDAK Üye Ülkelerinde finansal katılım sağlayamamış kesimlere yönelik olarak alınacak önlemler ve Bölgede finansal katılımın arttırılması ile ilgili politika tavsiyeleri görüşülmüştür. Toplantıda, “İSEDAK Ülkelerinde Finansal Katılımın Artırılması” adlı çalışma ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz: