İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun 3. Toplantısı, “İSEDAK Bölgesinde Tarım Sektörünün İstatistik Kapasitesinin Geliştirilmesi” temasıyla 3 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Tarım Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Mısır, Gambiya, Endonezya, Irak, Ürdün, Malezya, Pakistan, Katar, Senegal, Türkiye ve Uganda’nın da bulunduğu 12 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC ve Afrika Kalkınma Bankası temsilcileri de Toplantıda hazır bulunmuştur.

Üye Devletlerin temsilcileri, tarım istatistik kapasitesi ile ilgili olarak kendi ülkelerinde edindikleri deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları sıkıntıları paylaşmışlardır. Bunun yanı sıra, toplantıda İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İSEDAK Bölgesinde Tarım İstatistiklerin Geliştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünüm Raporu 2014” adlı çalışma ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz: