“ İSEDAK Bölgesinde Tarım Sektörünün İstatistik Kapasitesinin Geliştirilmesi ”
(3 Nisan 2014, Ankara)

  1. İSEDAK Tarım Genel Görünüm Raporu 2014
  2. İSEDAK Bölgesinde Tarım İstatistik Kapasitesinin Mevcut Durumu
  3. İSEDAK Bölgesinde Tarım İstatistik Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Sorunlar ve Beklentiler
  4. Üye Ülke Sunumları: Tarım İstatistik Kapasitesinin Arttırılması Konusunda Üye Ülkelerin Deneyim Paylaşımında Bulunması
  5. İstatistik Kapasitesinin Arttırılması Konusunda Uluslararası Kuruluşların Düşünceleri
  6. Geleceğe Bakış: Yeni İSEDAK Proje Döngü Yönetimi’nden (PCM) Yararlanılması