İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 12.Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finans ile Altyapı Finansmanı” temasıyla 28 Mart 2019 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Mali İşbirliği Çalışma Grubuna kayıtlı 23 Üye Ülke temsilcileri toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, SMIIC, IIRA, CIBAFI, AAOIFI, İİT Borsaları Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyiciler Forumu, OIC-COMCEC Merkez Bankaları Forumu, IDB Grubu ve Kuveyt Türk temsilcileri de katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde İslami Finans ile Altyapı Finansmanı konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finans ile Altyapı Finansmanı”  isimli Çalışma ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 13. Toplantısı, 21 Mart 2019 tarihinde “İslam Ülkelerinde Ulaştırma Projesi Değerlendirmelerini İyileştirme” temasıyla Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 22 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. IDB Grup, Limak Grup, SESRIC ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde, Ulaştırma Projesi Değerlendirmeleri alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, Ulaştırma Projesi Değerlendirmelerini İyileştirilmesi için uygulanabilecek politika konuları da tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İslam Ülkelerinde Ulaştırma Projesi Değerlendirmelerini İyileştirme” ve “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Görünüm Raporu 2018” isimli çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz:

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 13. Toplantısı 7 Mart 2019 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Bilgilerinin Kamusal Erişilebilirliğinin Artırılması” temasıyla Ankara Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 17 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, KİK, DGÖ, ITFC, ICDT, SMIIC ve Solmaz Gümrük Müşavirliği temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet Temsilcileri, kendi ülkelerinde Gümrük Bilgilerinin Kamusal Erişilebilirliği konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Bilgilerinin Kamusal Erişilebilirliğinin Artırılması” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Genel Görünüm Raporu 2018” isimli çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: