“İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Bilgilerinin Kamusal Erişilebilirliğinin Artırılması”

(7 Mart 2019, Ankara – Türkiye)

  1. İSEDAK Ticaret Genel Görünüm Raporu 2018
  1. Gümrük Bilgi Kamusal Erişilebilirliği: Kavramsal Çerçeve ve Küresel Bakış
  1. İİT’de Gümrük Bilgi Kamusal Erişilebilirliğinin Durumu: Vaka Çalışmaları ve Öneriler
  1. Üye Ülkelerin, İİT Üye Ülkelerinde Gümrük Bilgi Kamusal Erişilebilirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Politika Sorularına Yanıtları
  1. İSEDAK Proje Finansmanı İmkânlarından Yararlanma
  1. Üye Devlet Sunumları
  1. Gümrük Bilgi Kamu Erişilebilirliği Üzerine DGÖ’nün Görüşü ve Katkıları
  1. Gümrük Bilgi Kamu Erişilebilirliği Üzerine Özel Sektör Perspektifi