The 6th Meeting of the COMCEC Transport and Communications Working Group was held on October 22nd, 2015 in Ankara, Turkey with the theme of “Urban Transport in mega-cities in the OIC Member Countries”.

The Meeting was attended by the representatives of 15 Member States, which have notified their focal points for the Transport and Communications Working Group namely, Afghanistan, Djibouti, Gambia, Guinea, Indonesia, Iraq, Jordan, Malaysia, Mauritania, Morocco, Mozambique, Saudi Arabia, Tunisia, Turkey and Uganda. Representatives of the COMCEC Coordination Office, Islamic Development Bank (IDB), SESRIC, Transport For All, İstanbul Metropolitan Municipality and Municipality of Jakarta have also attended the Meeting.

The Representatives of the Member States have shared their experiences, achievements and challenges in the field of urban transport in mega-cities in their respective countries. Additionally, the issue of policies that can be implemented to improve the quality of services provided in this field was discussed. The Meeting has considered the Studies ” Urban Transport in mega-cities in the OIC Member Countries” and the “COMCEC Transport Outlook 2015” prepared by the COMCEC Coordination Office.

For further information regarding the Meeting, follow the links below:

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu Beşinci Toplantısı, 15 Ekim 2015 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkelerde Perakende Ödeme Sistemleri ” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Mali İşbirliği Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 12 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Burkina Faso, Endonezya, Kamerun, Katar, Kuveyt, Nijer, Nijerya, Pakistan, Tunus, Türkiye, Uganda ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, IDB, IMF, Dünya Bankası ve Interbank Card Center (BKM) temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde perakende ödeme sistemleri konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yaptırılan “İİT Üyesi Ülkelerde Perakende Ödeme Sistemleri” isimli Çalışma ile İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Mali İşbirliği Genel Görünüm 2015” isimli Çalışma değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu Altıncı Toplantısı, 8 Ekim 2015 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Değer Zincirlerinin Geliştirilmesi” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Tarım Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 10 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Bangladeş, Endonezya, Filistin, Gambiya, İran, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, ve Türkiye’dir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, UNIDO ve SÜTAŞ Grubu ile Tropikal Kraliyet Enstitüsü (KIT) temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde tarımsal değer zincirlerinin teşvik edilmesi konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yaptırılan “İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Değer Zincirlerinin Teşvik Edilmesi” isimli Çalışma ile İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünüm 2015” isimli Çalışma değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: