“İİT Üyesi Ülkelerde Perakende Ödeme Sistemleri”

(15 Ekim 2015, Ankara, Türkiye)

 1. İSEDAK Mali İşbirliği Genel Görünüm 2015
 2. Küresel Ekonomide Perakende Ödeme Sistemi
 3. İİT Üyesi Ülkelerde Perakende Ödeme Sistemleri: Tehditler, Engeller ve Tavsiyeler
 4. Üye Devletlerin Perakende Ödeme Sistemlerine ilişkin Politika Soruları ile ilgili Yanıtları
 5. Üye Devlet Sunumları
 6. Uluslararası Kuruluşların Deneyimleri ve Özel Sektör
  a. Finansal Katılımın Ödeme Boyutu

  b. Mobil Ödemelerde Gözetim Konuları

  c. Nakitsiz Topluma Doğru

 7. İSEDAK Proje Finansmanının Kullanılması