İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 8. Toplantısı, 27 Ekim 2016 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Emniyetinin Arttırılması” temasıyla Ankara Türkiye’de yapılmıştır.

Toplantıya Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 13 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla; Endonezya, Fas, Filistin, Gambiya, Gine, Katar, Kuveyt, Irak, Suudi Arabistan, Nijer, Nijerya, Türkiye ve Uganda’dır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Dünya Bankası (WB), SESRIC, AMEND, ECORYS&SWOV ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde, karayolu emniyeti alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, karayolu emniyetinin arttırılması için uygulanabilecek politika konuları da tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Emniyetinin Arttırılması” ve “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Durum 2016” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz:

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 7. Toplantısı “Ulusal ve Küresel İslami Finans Mimarisi: İİT Üyesi Ülkelerin Sorunları ve Muhtemel Çözümleri” temasıyla 20 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da Crowne Plaza Otel’de düzenlenmiştir.

Toplantıya 15 üye ülkeden katılım olmuştur. Bu ülkeler: Afganistan, Azerbaycan, Burkina Faso, Cezayir, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, İran, Kamerun, Kuveyt, Senegal, Sudan, Tunus, Türkiye ve Uganda’dır. Toplantıya ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası, AAOIFI, SESRIC, GIFDC, TKBB ve diğer bazı misafirler katılmıştır.

Üye ülke temsilcileri, ülkelerindeki İslami finansla ile ilgili tecrübelerini, kazanımlarını ve sorunları tartışmışlardır. Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Ulusal ve Küresel İslami Finans Mimarisi: İİT Üyesi Ülkelerin Sorunları ve Muhtemel Çözümleri” isimli çalışma ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkelerin Finansal Genel Görünümü 2016” isimli çalışma sunulmuştur.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 8. Toplantısı “İİT Üyesi Ülkelerde Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılması” temasıyla 13 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da Crowne Plaza Otel’de düzenlenmiştir.

Toplantıya 13 üye ülkeden katılım olmuştur. Bu ülkeler: Endonezya, Fildişi Sahilleri, Filistin, Gambiya, Irak, İran, Kamerun, Katar, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ürdün’dür. Toplantıya ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası, FAO, Doğa Tohumculuk ve diğer bazı misafirler katılmıştır.

Üye ülke temsilcileri, ülkelerindeki hasat sonrası gıda kayıpları ile ilgili tecrübelerini, kazanımlarını ve sorunları tartışmışlardır. Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Hasat Sonrası Kayıplarının Azaltılması” isimli çalışma ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünümü 2016” isimli çalışma sunulmuştur.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

2015-GMBFINAN-131 numaralı “Towards and Improved Institutional Framework For Islamic Finance In the Gambia, Nigeria and Sierra Leone” başlıklı Gambiya finans projesinin bölgesel çalıştay aktivitesi 19-21 Eylül 2016 tarihlerinde Gambiya’nın başkenti Banjul’da  gerçekleştirilmiştir.

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 8.Toplantısı, “Ticaretin Kolaylaştırılması için İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır İdareleri İşbirliğinin İyileştirilmesi” temasıyla 6 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Ticaret Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 18 Üye Devlet temsilcileri, sırasıyla, Bangladeş, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, İran, Irak, Kazakhistan, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Uganda, Umman, Ürdün ve Türkiye toplantıya katılmışlardır.  İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICDT, Dünya Gümrük Örgütü (WCO) ve Sınır-Ötesi Araştırma Derneği temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde sınır idareleri işbirliğinin iyileştirilmesindeki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Ticaretin Kolaylaştırılması için İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır İdareleri İşbirliğinin İyileştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Outlook 2016” adlı Çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: