Ulusal ve Küresel İslami Finans Mimarisi: İİT Üyesi Ülkelerin Sorunları ve Muhtemel Çözümleri
(20 Ekim 2016, Ankara, Türkiye)

1. İİT Üyesi Ülkelerin Finansal Genel Görünüm Raporu 2016

2. İslami Finansal Mimari: Temel Bileşenler ve Çerçeve

3. İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finansal Mimari: Mevcut Durum, Temel Sorunlar, Tavsiyeler ve Beklentiler

4. İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finansal Mimarinin Geliştirilmesi ile ilgili Ankete Üye Ülkelerin Cevapları

5. İSEDAK Proje Finansmanının Kullanılması

6. Üye Ülke Sunumları

7. Uluslararası Kuruluşların ve Özel Sektörün Prepsktifi

Küresel Finansal Mimaride son Gelişmeler ve İslami Finansa Etkileri

İslami Finansal Mimarinin Geliştirilmesi: AAOIFI’nin Tecrübesi

İslami Finansal Mimarinin Geliştirilmesi: IKB’nin Rolü

İslami Finansal Mimarinin Geliştirilmesi: Özel Sektörün Perspektifi