İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 1. Toplantısı,  28 Mart 2013 tarihinde “Transport Altyapı Finansman Modaliteleri: İİT Üyesi Ülkelerde Kamu Özel Ortaklıkları” temasıyla Ankara Türkiye’de yapılmıştır.

Toplantıya Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 13 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla; Bahreyn, Burkina Faso, Endonezya, İran, Kazakhistan, Mısır, Nijerya, Pakistan, Senegal, Türkiye, Uganda, Umman ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası, OISA, IFC, EIU ve TAV temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde, transport sektöründe Kamu Özel Ortaklıkları projelerinin uygulanmasındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından EIU’ya hazırlatılan “Açıkların Kapatılması: Ulaştırma alanındaki Kamu Özel Ortaklıklarında Uygulamadaki Zorluklar” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ulaştırma Genel Durum 2013” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz: