İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 10.Toplantısı, “İslami Sermaye Piyasalarında Sukukun Rolü” temasıyla 29 Mart 2018 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Mali İşbirliği Çalışma Grubuna kayıtlı 20 Üye Ülke temsilcileri toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, IDB, SESRIC, İİT Üyesi Devletler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu Sekretaryası. İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu Sekretaryası, AAOIFI, IIFM ve Halk Yatırım temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde Sukuk piyasasının geliştirilmesi konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İslami Sermaye Piyasalarında Sukukun Rolü”  ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Finansal Genel Görünüm 2017” isimli Çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 11. Toplantısı, 15 Mart 2018 tarihinde “İİT Üyesi Devletlerde Ulaştırma Koridorlarının Yönetilmesi:  Tehditler, Vakalar ve Politika Dersleri” temasıyla Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 21 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP), Güney Doğu Avrupa Ulaştırma Gözlemevi (SEETO) ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde, sınır aşan ulaştırma koridorları alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, sınır aşan ulaştırma koridorlarının etkinliğinin artırılması için uygulanabilecek politika konuları da tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Devletlerde Ulaştırma Koridorlarının Yönetilmesi:  Tehditler, Vakalar ve Politika Dersleri” ve “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Görünüm Raporu 2017” isimli çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz:

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 12. Toplantısı, 11 Ekim 2018 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Ulusal Ulaştırma Altyapısının Planlanması” temasıyla Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 15 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Boğaziçi Proje Mühendislik A.Ş., SESRIC ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde, sınır aşan ulaştırma koridorları alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, Ulusal ulaştırma altyapısının planlamasının etkinliğinin artırılması için uygulanabilecek politika konuları da tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İslam Ülkelerinde Ulusal Ulaştırma Altyapısının Planlanması” ve “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Görünüm Raporu 2018” isimli çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz:

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 11. Toplantısı, “Ticaretin Kolaylaştırılması:  İİT Üyesi Devletlerde Gümrüklerde Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi” temasıyla 7-8 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 28 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICCIA, ICDT, ITFC, SMIIC, GCC, WTO, WCO, UNECE ve ITC temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet Temsilcileri, kendi ülkelerinde özel ekonomik bölge oluşturma konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Ticaretin Kolaylaştırılması:  İİT Üyesi Devletlerde Gümrüklerde Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Genel Görünüm Raporu 2017” isimli çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: