İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 11. Toplantısı, 15 Mart 2018 tarihinde “İİT Üyesi Devletlerde Ulaştırma Koridorlarının Yönetilmesi:  Tehditler, Vakalar ve Politika Dersleri” temasıyla Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 21 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP), Güney Doğu Avrupa Ulaştırma Gözlemevi (SEETO) ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde, sınır aşan ulaştırma koridorları alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, sınır aşan ulaştırma koridorlarının etkinliğinin artırılması için uygulanabilecek politika konuları da tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Devletlerde Ulaştırma Koridorlarının Yönetilmesi:  Tehditler, Vakalar ve Politika Dersleri” ve “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Görünüm Raporu 2017” isimli çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz: