İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 12. Toplantısı, 11 Ekim 2018 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Ulusal Ulaştırma Altyapısının Planlanması” temasıyla Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 15 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Boğaziçi Proje Mühendislik A.Ş., SESRIC ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde, sınır aşan ulaştırma koridorları alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, Ulusal ulaştırma altyapısının planlamasının etkinliğinin artırılması için uygulanabilecek politika konuları da tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İslam Ülkelerinde Ulusal Ulaştırma Altyapısının Planlanması” ve “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Görünüm Raporu 2018” isimli çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz: