“İİT Üyesi Ülkelerde Ulusal Ulaştırma Altyapısının Planlanması”

(11 Ekim 2018, Crowne Plaza Oteli, Ankara)

  1. İİT Üyesi Ülkelerin Ulaştırma ve İletişim Görünümü
  1. Ulusal Ulaştırma Altyapısının Planlanması ve Küresel Eğilimler için Kavramsal Çerçeve
  1. Ulusal Ulaştırma Altyapısının Planlanması ve Seçilen Vaka Çalışmalarından Öğrenilen Dersler açısından İİT Üyesi Ülkelerin Mevcut Durumu
  1. Üye Ülkelerin Ulusal Ulaştırma Altyapısının Planlanması ile İlgili Politika Ortamına İlişkin Görüşleri
  1. İSEDAK Proje Finansmanının Kullanılması
  1. Üye Devletlerin Sunumları
  1. Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi: UNECE’nin Ulusal Ulaştırma Altyapısının Planlanması ile İlgili Deneyimleri
  1. Ulusal Ulaştırma Altyapısının Planlanmasını Finanse Etmek: AIIB’nin Deneyimleri
  1. Özel Sektör Deneyimleri, Karşılaşılan Zorluklar ve Ulusal Ulaştırma Altyapı Planlaması ile İlgili Olası Çözümler