İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 11. Toplantısı, “Ticaretin Kolaylaştırılması:  İİT Üyesi Devletlerde Gümrüklerde Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi” temasıyla 7-8 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 28 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICCIA, ICDT, ITFC, SMIIC, GCC, WTO, WCO, UNECE ve ITC temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet Temsilcileri, kendi ülkelerinde özel ekonomik bölge oluşturma konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Ticaretin Kolaylaştırılması:  İİT Üyesi Devletlerde Gümrüklerde Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Genel Görünüm Raporu 2017” isimli çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: