“Ticaretin Kolaylaştırılması:  İİT Üyesi Devletlerde Gümrüklerde Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi”

(7-8 Mart 2018, Ankara – Türkiye)

1. İSEDAK Ticaret Genel Görünüm Raporu 2017

2. Gümrüklerde Risk Yönetimi Sistemleri: Kavramsal Çerçeve ve Küresel Eğilimler/Uygulamalar

3. İİT’de Gümrüklerde Risk Yönetimi:  Mevcut Durum, Seçilmiş Vaka Çalışmaları ve Tavsiyeler

4. Üye Devlet Sunumları

5. İSEDAK Proje Finansmanı İmkânlarından Yararlanma

6. Ticaretin Kolaylaştırılması ve Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) Ticaretin Kolaylaştırılmasına Yönelik Çalışmaları

7. Ticaretin Kolaylaştırılmasının Ekonomik Etkileri:  Maliyetler ve Faydalar

8. İİT’de Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Başlıca Zorluklar ve Başarı Faktörleri

9. Üye Ülkelerin, Ticaretin Kolaylaştırılması ve Gümrüklerde Risk Yönetimi Sistemlerine İlişkin Politika Ortamı Hakkındaki Geri Bildirimleri