İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 11. Toplantısı, “Tarımsal Piyasa Performansının İyileştirilmesi: Tarımsal Piyasa Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi” temasıyla 22 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Tarım Çalışma Grubuna kayıtlı 14 Üye Ülkenin temsilcileri katılım sağlamıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Denizbank ve Doğu Afrika Tahıl Konseyi  (EAGC) temsilcileri de Toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, ülkelerinde tarımsal piyasa sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla piyasa performansının artırılmasına ilişkin tecrübelerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlarıdır. Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Tarımsal Piyasa Performansının İyileştirilmesi: Tarımsal Piyasa Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünümü 2017” isimli çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız: