“Tarımsal Piyasa Performansının İyileştirilmesi: Tarımsal Piyasa Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi”

(22 Şubat 2018, Crowne Plaza Oteli, Ankara, Turkey)

1. İSEDAK Tarım Genel Görünüm Raporu 2017

2. Dünya ve İİT Bölgesinde Tarımsal PBS’lere Genel Bakış

3. Seçilmiş Vaka Analizleri ve Politika Tavsiyeleri

4. İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal PBS’lere ilişkin Politika Sorularına Üye Ülkelerin CEvapları

5. İSEDAK Proje Finansmanı İmkânlarından Yararlanılması

6. Success Stories of the Member States

7. Uluslararası Kuruluş(ların)/Özel Sektörün Katkıları

“Finansal Entegre Tarımsal PBS: Denizbank Örneği”

“Bölgesel Tarımsal Ticaret Bilgi Ağının (RATIN) EAGC Aktivitelerindeki Rolü”