“İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Koridorlarının Yönetimi: Güçlükler, Vakalar ve Politika Dersleri

(15 Mart 2018, Crowne Plaza Otel, Ankara)

 

  1. İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma ve İletişim Genel Görünüm Raporu
  1. Ulaştırma Koridorlarının Yönetimine ve Küresel Eğilimlere İlişkin Kavramsal Çerçeve
  1. İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Koridorlarının Yönetimindeki Mevcut Durum ve Seçilmiş Vaka İncelemelerinden Alınan Dersler
  1. Üye Ülkelerin, Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarının Yönetimi ile ilgili Politika Ortamına ilişkin Geri Bildirimleri
  1. İSEDAK Proje Finansmanı İmkânlarından Yararlanma
  1. Üye Ülkelerin Sunumları
  1. Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarının Finanse Edilmesi, Planlanması ve Programlanması: UNESCAP Merkez Koridoru Vakası
  1. Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarının Kurumsal Yönetiminin Faydaları: SEETO Örneği
  1. Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarının Yönetimi Konusunda Dünya Bankası’nın Tecrübeleri