İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 2.Toplantısı, “İİT Üyesi Devletlerde KOBİ’lerin Ticaret Finansmanına Erişiminin İyileştirilmesi” temasıyla 31 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Toplantıya Ticaret Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 15 Üye Devlet temsilcileri, sırasıyla, Azerbaycan, Endonezya, Filistin, Gambiya, İran, Irak, Komorlar Birliği, Katar, Malezya,  Mısır, Sudan, Suudi Arabistan, Umman, Tunus ve Türkiye toplantıya katılmışlardır.  İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICDT, IDB/ITFC, IFC ve ITC temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde KOBİ’lerin ihracatının teşviki konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde KOBİ’lerin Ticaret Finansmanına Erişiminin İyileştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Outlook 2013” isimli Çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

 

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 2. Toplantısı, 8 Ekim 2013 tarihinde “İİT Üyesi Ülkeler arasında Multimodal Yük Taşımacılığının (MFT) Geliştirilmesi” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Toplantıya Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 14 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla; Afganistan, Fas, Irak, İran, Kazakhistan, Katar, Mali, Mısır, Pakistan, Senegal, Türkiye, Umman, Uganda ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, UTİKAD, UND temsilcileri ve bazı konuklar da toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde, multimodal yük taşımacılığı alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Multimodal Yük Taşımacılığında Küresel Eğilimler ve Politikalar” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Görünüm Raporu 2013” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz:

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu’nun 2. Toplantısı, “İSEDAK Bölgesinde Turizm Ürünü Geliştirme ve Pazarlama Stratejileri” temasıyla 3 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Toplantıya Turizm Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Azerbaycan, İran, Irak, Kırgızistan, Libya, Malezya, Umman, Filistin, Suudi Arabistan, Tunus ve  Türkiye’nin de bulunduğu 11 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Ticareti Kalkındırma Merkezi (ICDT) ve özel sektör temsilcileri ile bazı konuklar da Toplantı’da hazır bulunmuştur.

Üye Devletlerin temsilcileri, turizm ürünü geliştirme ve pazarlama stratejileri ile ilgili olarak kendi ülkelerinde edindikleri deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları sorunları paylaşmışlardır. Toplantıda İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İSEDAK Bölgesinde Turizm Ürünü Geliştirme ve Pazarlama Stratejileri” ve  İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Turizm Genel Görünüm Raporu 2013” adlı çalışmalara yer verilmiştir.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz: