İSEDAK Turizm Çalışma Grubu’nun 2. Toplantısı, “İSEDAK Bölgesinde Turizm Ürünü Geliştirme ve Pazarlama Stratejileri” temasıyla 3 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Toplantıya Turizm Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Azerbaycan, İran, Irak, Kırgızistan, Libya, Malezya, Umman, Filistin, Suudi Arabistan, Tunus ve  Türkiye’nin de bulunduğu 11 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Ticareti Kalkındırma Merkezi (ICDT) ve özel sektör temsilcileri ile bazı konuklar da Toplantı’da hazır bulunmuştur.

Üye Devletlerin temsilcileri, turizm ürünü geliştirme ve pazarlama stratejileri ile ilgili olarak kendi ülkelerinde edindikleri deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları sorunları paylaşmışlardır. Toplantıda İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İSEDAK Bölgesinde Turizm Ürünü Geliştirme ve Pazarlama Stratejileri” ve  İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Turizm Genel Görünüm Raporu 2013” adlı çalışmalara yer verilmiştir.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz: