İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 2. Toplantısı, 8 Ekim 2013 tarihinde “İİT Üyesi Ülkeler arasında Multimodal Yük Taşımacılığının (MFT) Geliştirilmesi” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Toplantıya Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 14 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla; Afganistan, Fas, Irak, İran, Kazakhistan, Katar, Mali, Mısır, Pakistan, Senegal, Türkiye, Umman, Uganda ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, UTİKAD, UND temsilcileri ve bazı konuklar da toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde, multimodal yük taşımacılığı alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Multimodal Yük Taşımacılığında Küresel Eğilimler ve Politikalar” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Görünüm Raporu 2013” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz: