İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu’nun İlk Toplantısı, ”İSEDAK Üyesi Ülkelerde Yoksulların Üretim Kapasitesinin Arttırılması: Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi” temasıyla 27 Haziran 2013 tarihinde Ankara gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Afganistan, Azerbaycan, Benin, Kamerun, Mısır, Gambiya, Endonezya, Ürdün, Nijer, Umman, Pakistan, Surinam ve Türkiye’nin de bulunduğu 13 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası (İKB), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilcileri ve bazı konuklar da Toplantıya katılım göstermiştir.

Üye Devlet Temsilcileri, beşeri sermayeyi geliştirerek özellikle yoksulların üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik deneyimlerini paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından UNDP Türkiye’ye hazırlatılan “İSEDAK Üye Ülkelerinde Yoksulların Üretim Kapasitesinin Artırılması: Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi’nin kendi hazırladığı “İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Genel Görünüm Raporu 2013” adlı çalışmalar ele alınmıştır.

Daha ayrıntılı bilgi için aşağıda yer alan linklere tıklayabilirsiniz: