“İSEDAK Üye Ülkelerinde Yoksulların Üretim Kapasitesinin Arttırılması: Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi”
(27 Haziran 2013, Ankara)

1. İSEDAK Stratejisi ve Üye Ülkelerde Aşırı Yoksulluğun ve Açlığın Ortadan Kaldırılması

2. Yoksulların Üretim Kapasitesinin Arttırılması: Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi

3. Yoksulların Üretim Kapasitesinin Arttırılmasında STK’lar ve Uluslararası Kalkınma Kuruluşlarına Düşen Görev

4. Üye Ülke Sunumları

5. Önümüzdeki Yol: İSEDAK Proje Döngü Yönetimi’nden Yararlanılması