İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) tarafından 2021 yılında belirlenen sektörel temalarda finanse edilecek projeler için 8. Proje Teklif Çağrısı başlatılmıştır. Başvurular 30 Eylül 2020 tarihinde sonlanacaktır.

8. Proje Teklif Çağrısı çerçevesinde, Pandeminin getirdiği koşullar nedeniyle, belirli faaliyetler (eğitim, atölye vb.) proje sahipleri tarafından çevrimiçi olarak tasarlanabilecektir. Online başvuru sistemine geçmek için buraya tıklayınız. Daha fazla bilgi için CCO (cpf@comcec.org) ile iletişime geçebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Önümüzdeki aylarda, COVID-19 salgınının üye ülke ekonomilerine olan etkilerinin azaltılmasıyla doğrudan ilgili olacak başka bir proje teklifi çağrısı yapılacaktır. Bu nedenle CCO olarak üye ülkelerden COVID-19 Pandemisine ilişkin herhangi bir proje teklifini İSEDAK Proje Finansmanına sunmamalarını rica ediyoruz.

Proje Hazırlama ve Başvuru Rehberi içinburaya tıklayınız.

İPF altında 8. Proje Teklif Çağrısı kapsamında desteklenecek tema listesi açıklanmıştır.

Detaylar için lütfen tıklayınız.