İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 11.Toplantısı, “İslami Fon Yönetimi” temasıyla 25 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Mali İşbirliği Çalışma Grubuna kayıtlı 19 Üye Ülke temsilcileri toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İİT Üyesi Devletler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu Sekretaryası, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu Sekretaryası, Al Meezan Investment Management Limited ve Katılım Emeklilik temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde İslami fon yönetiminin geliştirilmesi konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İslami Fon Yönetimi”  isimli Çalışma ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “İİT Ülkelerinde Finansal Tüketicilerin Korunmasının İyileştirilmesi” (2017-TURFINAN-463) başlıklı proje kapsamında 26-27 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da 2 günlük bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya Azerbaycan, Cezayir, Gambiya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Tunus, Türkiye, Sudan, Suudi Arabistan ve Ürdün’den toplam 46 kişi katılmıştır.

Çalıştay kapsamında, finansal hizmetlerdeki haksız sözleşme şartlarına ilişkin tüketici koruma politikaları, finansal nitelikli dolandırıcılık vakaları, kripto paralar, finansal tüketicinin korunmasında alternatif uyuşmazlık çözümleri ve İİT ülkelerinde konuyla ilgili en iyi uygulamalar ele alınmıştır. Çalıştayda ayrıca, İİT ülkeleri nezdinde finansal tüketicinin korunması ile ilgili işbirliğinin tesis edilmesi amacıyla taslak bir strateji belgesi oluşturulmuş olup söz konusu strateji belgesi katılımcı ülkelerin yazılı katkılarıyla nihai halini alacaktır.

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 12. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Beceri Gelişimi: Mesleki Eğitim” temasıyla 4 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren, Benin, Cezayir, Gabon, Gambiya, İran, Katar, Malezya, Mısır, Pakistan, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Umman ve Ürdün olmak üzere 16 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Asya Kalkınma Bankası (ADB), SESRIC, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de toplantıya katılmıştır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde mesleki eğitim konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları tartışmışlardır. Toplantı sırasında, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Beceri Gelişimi: İslam Ülkelerinde Mesleki Eğitim” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Yoksulluk Genel Görünüm Raporu 2017” isimli çalışmalar tartışılmıştır.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız: