İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 12. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Beceri Gelişimi: Mesleki Eğitim” temasıyla 4 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren, Benin, Cezayir, Gabon, Gambiya, İran, Katar, Malezya, Mısır, Pakistan, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Umman ve Ürdün olmak üzere 16 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Asya Kalkınma Bankası (ADB), SESRIC, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de toplantıya katılmıştır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde mesleki eğitim konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları tartışmışlardır. Toplantı sırasında, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Beceri Gelişimi: İslam Ülkelerinde Mesleki Eğitim” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Yoksulluk Genel Görünüm Raporu 2017” isimli çalışmalar tartışılmıştır.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız: