“İİT Üyesi Ülkelerde Beceri Gelişimi: Mesleki Eğitim”

(4 Ekim 2018, Ankara)

  1. İSEDAK Yoksulluk Genel Görünüm 2017
  1. Dünyada Mesleki Eğitimin Durumu
  1. İİT Üyesi Ülkelerde Mesleki Eğitimin Durumu ve Vaka Analizi olarak seçilen Ülkelerden öğrenilen Dersler
  1. İİT Üyesi Ülkelerde Mesleki Eğitimin İyileştirmesi konusunda Üye Ülkelerin Politika Sorularına Cevapları
  1. Üye Ülke Sunumları
  1. Uluslararası kuruluşların ve yerel yönetimlerin bakış açısı

Sunum: “Asya Kalkınma Bankasının Mesleki Eğitim ile ilgili Tecrübeleri”

Sn. Samantha HUNG, Temsilci, Asya Kalkınma Bankası (ADB) 

Sunum: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Mesleki Eğitim Programları

Dr. Önder YALÇIN, Direktör, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Sunum: “SESRIC’in İslam Ülkelerinde Mesleki Eğitimin İyileştirilmesine dönük Çabaları”

Dr. Esma DEMİRTAŞ, Uzman, SESRIC