İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 12. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkeler Arasında Tarımsal Gıda Ticaret Ağlarının Teşviki İçin Tarımsal Gıda Ticaret Yapılarının Analizi ” temasıyla 20 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Tarım Çalışma Grubuna kayıtlı 14 Üye Ülkenin temsilcileri katılım sağlamıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), UNCTAD temsilcileri de Toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, İİT Üyesi ülkeler arasında tarımsal gıda ticaret ağlarının teşvikine ilişkin tecrübelerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlarıdır. Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkeler Arasında Tarımsal Gıda Ticaret Ağlarının Teşviki İçin Tarımsal Gıda Ticaret Yapılarının Analizi ” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünümü 2018” isimli çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız: