Ticaret Çalışma Grubu 4. Toplantısı, 23 Ekim 2014 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Tercihli Ticaret Anlaşmaları ve Ticaretin Serbestleştirilmesi Çabaları: TPS-OIC Örneği” temasıyla Ankara’da yapılmıştır.

Toplantıya Ticaret Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 18 Üye Ülke temsilcisi katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla Afganistan, Cezayir, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Irak, Ürdün, Malezya, Umman, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Türkiye, Uganda ve Yemen’dir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu(IDB-ITFC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Dünya Gümrük Örgütü (WCO) ve Endonezya Ticaret Odası (KADIN) temsilcileri de katılmışlardır.

Üye Ülke Temsilcileri, ticaretin serbestleştirilmesi alanındaki tecrübe, başarı ve temel sorunları görüşmüşlerdir. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler arasında Tercihli Ticaret Sistemi, TPS-OIC’in hayata geçirilmesine dönük politika tavsiyeleri oluşturulması için görüşmeler yapmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkelerde Tercihli Ticaret Anlaşmaları ve Ticaretin Serbestleştirilmesi Çabaları” ve “Ticaret Genel Görünüm Raporu 2014” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Koordinasyon Ofisi Genel Direktörü Sayın Mehmet Metin EKER Başkanlığında bir heyet, 8 Ocak 2014 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı’nın bir kenti olan Cidde’de bulunan IDB’ye bir ziyarette bulunmuştur.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi Genel Direktörü Sayın Mehmet Metin EKER, İİT Genel Sekreteri Ekselansları İyad Ameen MADENI’ye 9 Ocak 2014 tarihinde Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur.

Mali İşbirliği Çalışma Grubu 3. Toplantısı, 16 Eylül 2014 tarihinde “İslami Finans Ürünlerinde Risk Yönetimi” temasıyla Ankara’da Meyra Palace Otel’de yapılmıştır.

Toplantıya Mali İşbirliği Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 18 Üye Ülke temsilcisi katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Mısır, Endonezya, İran, Ürdün, Kuveyt, Nijer, Umman, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Senegal, Togo, Tunus, Türkiye ve Uganda’dır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu(IDB), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), “İİT Üyesi Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu Sekretaryası, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu Sekretaryası, İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB), Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcileri de katılmışlardır.

Üye Ülke Temsilcileri, İslami Finans ürünlerinde risk yönetimi konusunu görüşerek, Üye Ülkelerin karşılaştığı zorlukları tanımlamışlar ve bu alandaki işbirliğinin arttırılması için politika tavsiyelerinde bulunmuşlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İslami Finansal Ürünlerde Risk Yönetimi” ve “İİT Üyesi Ülkelerin Finansal Genel Görünümü 2014” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: