İSEDAK Toplantısı 18-21 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır.

İlgili belgeler için tıklayınız.

Ticaret Çalışma Grubu 4. Toplantısı, 23 Ekim 2014 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Tercihli Ticaret Anlaşmaları ve Ticaretin Serbestleştirilmesi Çabaları: TPS-OIC Örneği” temasıyla Ankara’da yapılmıştır.

Toplantıya Ticaret Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 18 Üye Ülke temsilcisi katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla Afganistan, Cezayir, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Irak, Ürdün, Malezya, Umman, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Türkiye, Uganda ve Yemen’dir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu(IDB-ITFC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Dünya Gümrük Örgütü (WCO) ve Endonezya Ticaret Odası (KADIN) temsilcileri de katılmışlardır.

Üye Ülke Temsilcileri, ticaretin serbestleştirilmesi alanındaki tecrübe, başarı ve temel sorunları görüşmüşlerdir. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler arasında Tercihli Ticaret Sistemi, TPS-OIC’in hayata geçirilmesine dönük politika tavsiyeleri oluşturulması için görüşmeler yapmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkelerde Tercihli Ticaret Anlaşmaları ve Ticaretin Serbestleştirilmesi Çabaları” ve “Ticaret Genel Görünüm Raporu 2014” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Koordinasyon Ofisi Genel Direktörü Sayın Mehmet Metin EKER Başkanlığında bir heyet, 8 Ocak 2014 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı’nın bir kenti olan Cidde’de bulunan IDB’ye bir ziyarette bulunmuştur.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi Genel Direktörü Sayın Mehmet Metin EKER, İİT Genel Sekreteri Ekselansları İyad Ameen MADENI’ye 9 Ocak 2014 tarihinde Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur.

Mali İşbirliği Çalışma Grubu 3. Toplantısı, 16 Eylül 2014 tarihinde “İslami Finans Ürünlerinde Risk Yönetimi” temasıyla Ankara’da Meyra Palace Otel’de yapılmıştır.

Toplantıya Mali İşbirliği Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 18 Üye Ülke temsilcisi katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Mısır, Endonezya, İran, Ürdün, Kuveyt, Nijer, Umman, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Senegal, Togo, Tunus, Türkiye ve Uganda’dır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu(IDB), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), “İİT Üyesi Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu Sekretaryası, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu Sekretaryası, İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB), Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcileri de katılmışlardır.

Üye Ülke Temsilcileri, İslami Finans ürünlerinde risk yönetimi konusunu görüşerek, Üye Ülkelerin karşılaştığı zorlukları tanımlamışlar ve bu alandaki işbirliğinin arttırılması için politika tavsiyelerinde bulunmuşlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İslami Finansal Ürünlerde Risk Yönetimi” ve “İİT Üyesi Ülkelerin Finansal Genel Görünümü 2014” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısı, 25 Eylül 2014 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkelerde Küçük Ölçekli Çiftçilerin Piyasaya Erişiminin Kolaylaştırılması” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Tarım Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 13 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler sırasıyla, Afganistan, Endonezya, Filistin, Gambiya, Irak, İran, Katar, Mısır, Pakistan, Senegal Sudan, Türkiye ve Uganda’dır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu (IDB), Dünya Bankası ve Polatlı Ticaret Borsası temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde küçük ölçekli çiftçilerin piyasaya erişiminin kolaylaştırılması konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmış ve bu hususta politika seçenekleri ve tavsiyeleri üzerine tartışmıştır. Toplantıda, “İİT Üyesi Ülkelerde Küçük Ölçekli Çiftçilerin Piyasaya Erişiminin Kolaylaştırılması” ile “İSEDAK Tarım Genel Görünüm 2014” isimli çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 4. Toplantısı 18 Eylül 2014 tarihinde “İİT Ülkelerinde Sosyal Yardım Ağı Programlarının Kurumsal Yapısı” temasıyla Ankara’da, Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktası bildiren 15 ülkeden temsilciler toplantıya katılım sağlamış olup, bu ülkeler sırasıyla şunlardır: Azerbaycan, Kamerun, Çad, Endonezya, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Fas, Nijer, Nijerya, Filistin, Suudi Arabistan, Surinam ve Türkiye. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu (IDB), İslam Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Dünya Bankası Ankara Ofisi ve Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcileri de toplantıya katılım sağlamıştır.

Üye ülke temsilcileri, İİT ülkelerinde Sosyal Yardım Ağı sistemlerindeki beşeri kapasitenin arttırılması ve Bilgi Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili tecrübelerini, iyi uygulamaları, problemleri ve politika uygulamalarını paylaşmıştır. “İİT Ülkelerinde Sosyal Yardım Ağı Programlarının Kurumsal Yapısı” ve “İSEDAK Yoksulluk Genel Görünümü 2014 – Revize Basım” isimli İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarından hazırlanan çalışmalar toplantıda ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısı, 11 Eylül 2014 tarihinde, “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Turizmin Desteklenmesi için Havayolu Bağlantılarının Geliştirilmesi” temasıyla Ankara Crowne Plaza Otelinde yapılmıştır.

Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 14 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Afganistan, Benin, Cibuti, Endonezya, Fas, İran, Malezya, Mısır, Nijer, Senegal, Suudi Arabistan, Türkiye, Uganda, ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu(IDB), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Türk Havayolları (THY), Air Arabia, YDA Dalaman Havalimanı ve ICF International temsilcileri de katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerindeki havayolu bağlantılarının geliştirilmesi alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını, zorlukları ve politika uygulamalarını paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Turizmin Desteklenmesi için Havayolu Bağlantılarının Geliştirilmesi” ve “İSEDAK Ulaştırma Genel Durum 2014 –Yenilenmiş Baskı” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 4. Toplantısı “İİT Üyesi Ülkelerde İyileştirilmiş Turizm Hizmet Kalitesi için Turizm İşgücü Kapasitesinin Arttırılması” temasıyla 4 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Turizm Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 14 Üye Devlet toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla,  Endonezya, Filistin, Mısır, Irak, İran, Kuveyt, Libya, Malezya, Mozambik, Nijer, Senegal, Suudi Arabistan, Türkiye ve Umman’dır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, ICDT, World Travel, Tourism Council (WTTC), özel sektör temsilcileri ve bazı konuklar da toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde turizm yatırımları konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları sorunları paylaşmışlardır. Toplantıda, ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “ İİT Üyesi Ülkelerde İyileştirilmiş Turizm Hizmet Kalitesi için Turizm İşgücü Kapasitesinin Arttırılması” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “Turizm Genel Görünüm 2014-Revize Baskı isimli çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz:

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu’nun 3. Toplantısı,”İSEDAK Bölgesinde Sosyal Güvenlik Ağı Sistemlerini İzleme Mekanizmaları” temasıyla 10 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Afganistan, Azerbaycan, Kamerun, Gambiya, Endonezya, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Malezya, Nijer, Nijerya, Pakistan, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Surinam, Tunus, Türkiye ve Uganda’nın da bulunduğu 19 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası, SESRIC, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Deniz Feneri Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de Toplantıda hazır bulunmuştur.

Üye Devletlerin Temsilcileri, Sosyal Güvenlik Ağı (SSN) Programları ile ilgili izleme mekanizmaları hakkında kendi ülkelerinde edindikleri deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları sıkıntıları paylaşmıştır. Toplantıda ayrıca İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan ”İSEDAK Bölgesinde Sosyal Güvenlik Ağı Programlarını İzleme Mekanizmaları” ve ”İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Genel Görünüm Raporu 2014” adlı çalışmalara da yer verilmiştir.

Daha ayrıntılı bilgi için aşağıda yer alan linklere tıklayabilirsiniz: