İSEDAK Tarım Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısı, 25 Eylül 2014 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkelerde Küçük Ölçekli Çiftçilerin Piyasaya Erişiminin Kolaylaştırılması” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Tarım Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 13 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler sırasıyla, Afganistan, Endonezya, Filistin, Gambiya, Irak, İran, Katar, Mısır, Pakistan, Senegal Sudan, Türkiye ve Uganda’dır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu (IDB), Dünya Bankası ve Polatlı Ticaret Borsası temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde küçük ölçekli çiftçilerin piyasaya erişiminin kolaylaştırılması konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmış ve bu hususta politika seçenekleri ve tavsiyeleri üzerine tartışmıştır. Toplantıda, “İİT Üyesi Ülkelerde Küçük Ölçekli Çiftçilerin Piyasaya Erişiminin Kolaylaştırılması” ile “İSEDAK Tarım Genel Görünüm 2014” isimli çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: