İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 4. Toplantısı 18 Eylül 2014 tarihinde “İİT Ülkelerinde Sosyal Yardım Ağı Programlarının Kurumsal Yapısı” temasıyla Ankara’da, Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktası bildiren 15 ülkeden temsilciler toplantıya katılım sağlamış olup, bu ülkeler sırasıyla şunlardır: Azerbaycan, Kamerun, Çad, Endonezya, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Fas, Nijer, Nijerya, Filistin, Suudi Arabistan, Surinam ve Türkiye. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu (IDB), İslam Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Dünya Bankası Ankara Ofisi ve Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcileri de toplantıya katılım sağlamıştır.

Üye ülke temsilcileri, İİT ülkelerinde Sosyal Yardım Ağı sistemlerindeki beşeri kapasitenin arttırılması ve Bilgi Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili tecrübelerini, iyi uygulamaları, problemleri ve politika uygulamalarını paylaşmıştır. “İİT Ülkelerinde Sosyal Yardım Ağı Programlarının Kurumsal Yapısı” ve “İSEDAK Yoksulluk Genel Görünümü 2014 – Revize Basım” isimli İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarından hazırlanan çalışmalar toplantıda ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız: