“İİT Üye Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Ağı Programlarının Kurumsal Sistemi”
(18 Eylül 2014, Ankara)

  1. İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Genel Görünüm Raporu 2014: Düzenlenmiş Baskısı
  2. İİT Üye Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Ağı Programlarının Kurumsal Sistemi
  3. Üye Ülke Sunumları
  4. Yerel Yönetimlerin Deneyimleri
  5. Önümüzdeki Yol