“ İİT Üye Ülkelerinde Küçük Çiftçilerin Pazara Erişiminin Kolaylaştırılması ”
(25 Eylül 2014, Ankara)

  1. İSEDAK Tarım Genel Görünüm Raporu 2014: Düzenlenmiş Baskısı
  2. İİT Üye Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Ağı Programlarının Kurumsal Sistemi
  3. Üye Ülke Sunumları
  4. Uluslararası Kuruluşların/STK’ların Deneyimleri
  5. Geleceğe Bakış: