“ İSEDAK Bölgesinde Sosyal Güvenlik Ağı Programlarını İzleme Mekanizmaları ”
(10 Nisan 2014, Ankara)

 

  1. İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Genel Görünüm Raporu 2014
  2. Sosyal Güvenlik Ağı Programlarını İzleme Mekanizmalarına Yönelik Kavramsal Çerçeve ve İSEDAK Bölgesi’ne Genel Bakış
  3. İSEDAK Üye Ülkeleri’nden Seçilen Vaka Çalışmaları Bağlamında Sosyal Güvenlik Ağı Programlarını İzleme Mekanizmaları, Alınan Dersler ve Tavsiyeler
  4. Üye Ülke Sunumları: Sosyal Güvenlik Ağı Programlarını İzleme Mekanizmaları Bağlamında Deneyim ve İyi Uygulamaların Paylaşılması
  5. Sosyal Güvenlik Ağı Programlarının İzlenmesi Konusunda Uluslararası Kurumların/STK’ların/Yerel Yönetimlerin Edindikleri Deneyimler
  6. Önümüzdeki Yol: Yeni İSEDAK Proje Döngü Yönetimi’nden (PCM) Yararlanılması
    • Deniz GÖLE, Uzman, İSEDAK Koordinasyon Ofisi