Ticaret Çalışma Grubu 4. Toplantısı, 23 Ekim 2014 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Tercihli Ticaret Anlaşmaları ve Ticaretin Serbestleştirilmesi Çabaları: TPS-OIC Örneği” temasıyla Ankara’da yapılmıştır.

Toplantıya Ticaret Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 18 Üye Ülke temsilcisi katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla Afganistan, Cezayir, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Irak, Ürdün, Malezya, Umman, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Türkiye, Uganda ve Yemen’dir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu(IDB-ITFC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Dünya Gümrük Örgütü (WCO) ve Endonezya Ticaret Odası (KADIN) temsilcileri de katılmışlardır.

Üye Ülke Temsilcileri, ticaretin serbestleştirilmesi alanındaki tecrübe, başarı ve temel sorunları görüşmüşlerdir. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler arasında Tercihli Ticaret Sistemi, TPS-OIC’in hayata geçirilmesine dönük politika tavsiyeleri oluşturulması için görüşmeler yapmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkelerde Tercihli Ticaret Anlaşmaları ve Ticaretin Serbestleştirilmesi Çabaları” ve “Ticaret Genel Görünüm Raporu 2014” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: