The 4th Meeting of the COMCEC Financial Cooperation Working Group was held on March 19th, 2015 in Ankara, Turkey with the theme of “Improving Banking Supervision Mechanisms in the OIC Member Countries.”

The Meeting was attended by the representatives of 19 Member States, which have notified their focal points for the Financial Working Group namely Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Gambia, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Mozambique, Niger, Pakistan, Palestine, Qatar, Sudan, Togo, Tunisia, Turkey And Uganda. Representatives of COMCEC Coordination Office, Islamic Development Bank Group (IDB), SESRIC, Secretariat of the OIC Member States’ Stock Exchanges Forum, Secretariat of the COMCEC Capital Markets Regulators Forum , World Bank Global Islamic Finance Development Center Turkey have also attended the Meeting.

The Representatives of the Member States have deliberated on the supervisory framework of the Banking Sector in the Member Countries, the challenges faced and the policy options to address these challenges. The Meeting has considered the Study namely “Improving Banking Supervisory Mechanism in the OIC Member Countries”.

For further information regarding the Meeting, follow the links below:

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu Beşinci Toplantısı, 5 Mart 2015 tarihinde, “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi: İİT Üyesi Ülkelerde Çiftçi Örgütlerinin Güçlendirilmesi” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Tarım Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 11 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Endonezya, Filistin, Gambiya, Moritanya, Suudi Arabistan, Sudan, Surinam, Tunus, Türkiye, Umman ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası Grubu (IDB), Avrupa Birliği Tarım İşbirliği Genel Komitesi (COGECA), PANKOBİRLİK, Ürdün İhracatçılar ve Üreticiler Derneği (JEPA) ve Dalberg Küresel Kalkınma Danışmanları temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde çiftçi kuruluşlarının güçlendirilmesi konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yaptırılan “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi: İİT Üyesi Ülkelerde Çiftçi Örgütlerinin Güçlendirilmesi” Çalışma ile İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünüm 2014” isimli Çalışma değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: