İSEDAK Tarım Çalışma Grubu Beşinci Toplantısı, 5 Mart 2015 tarihinde, “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi: İİT Üyesi Ülkelerde Çiftçi Örgütlerinin Güçlendirilmesi” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Tarım Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 11 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Endonezya, Filistin, Gambiya, Moritanya, Suudi Arabistan, Sudan, Surinam, Tunus, Türkiye, Umman ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası Grubu (IDB), Avrupa Birliği Tarım İşbirliği Genel Komitesi (COGECA), PANKOBİRLİK, Ürdün İhracatçılar ve Üreticiler Derneği (JEPA) ve Dalberg Küresel Kalkınma Danışmanları temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde çiftçi kuruluşlarının güçlendirilmesi konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yaptırılan “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi: İİT Üyesi Ülkelerde Çiftçi Örgütlerinin Güçlendirilmesi” Çalışma ile İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünüm 2014” isimli Çalışma değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: