“Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi: İİT Üye Ülkelerinde Çiftçi Örgütlerinin Güçlendirilmesi ”
(5 Mart 2015, Ankara)

 1. Üye Ülke Sunumları
 2. Üye Ülkelerde Çiftçi Örgütlerine ve Politika Ortamına Genel Bakış
  • Mr. Aly-Khan Jamal, Dalberg
 3. İSEDAK Tarım Genel Görünümü Raporu
  • E. Emrah HATUNOĞLU, İSEDAK Koordinasyon Ofisi
 4. Çiftçi Örgütlerinin Küresel Düzeyde Güçlendirilmesine İlişkin Son Eğilimler ve Üye Ülkelere Yönelik Tavsiyeler
  • Mr. Aly-Khan Jamal, Dalberg
 5. Çiftçi Örgütlerinin Desteklenmesine Yönelik Çok Taraflı Çalışmalar/STK Girişimleri
 6. İSEDAK Proje Döngü Yönetimi’nden Yararlanılması