İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 9.Toplantısı, “İslami Finans Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi” temasıyla 26 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Mali İşbirliği Çalışma Grubuna kayıtlı 16 Üye Ülke temsilcileri toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, , IDB, SESRIC, CIBAFI, AAOIFI, Dünya Bankası, İİT Üyesi Devletler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu Sekretaryası ve İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu Sekretaryası temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde İslami finans ürünlerinin çeşitlendirilmesi konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İslami Finans Ürünlerin Çeşitlendirilmesi”  ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Finansal Genel Görünüm 2017” isimli Çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

 

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 10. Toplantısı, 18-19 Ekim 2017 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarının Geliştirilmesi: Kavramlar ve Vakalar” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Toplantıya 24 ülke katılım sağlamıştır. Bu ülkeler sırasıyla, Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Filistin, Gambiya, Gine, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Moritanya, Nijer, Nijerya, Somali, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Uganda, Ürdün ve Yemen’dir.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi, TRACECA, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası Grubu (İKB), Kuzey Koridoru Taşımacılık ve Koordinasyon Otoritesi (NCTTCA) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde, sınır aşan ulaştırma koridorları alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, sınır aşan ulaştırma koridorlarının etkinliğinin arttırılması için uygulanabilecek politika konuları da tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarının Geliştirilmesi: Kavramlar ve Vakalar” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Durum 2017” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz:

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 10. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Dezavantajlı Çocukların Eğitimi:  Yoksulluktan Kurtulmanın Anahtarı” temasıyla 5 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Toplantıya, Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren, aralarında Arnavutluk, Azerbaycan, Benin, Endonezya, Gabon, Gambiya, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kuveyt, Malezya, Mısır, Nijerya, Somali, Suudi Arabistan, Türkiye, Uganda ve Ürdün’ın bulunduğu 19 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, IDB, SESRIC, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Madrasati, Muslimat NU Eğitim Vakfı ve UNESCO Senegal Ofisi temsilcileri de toplantıya katıldı.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde dezavantajlı çocukların eğitimi konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları tartıştılar. Toplantı sırasında, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Dezavantajlı Çocukların Eğitimi: Yoksulluktan Kurtulmanın Anahtarı” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Yoksulluk Genel Görünüm 2017” isimli çalışmalar tartışıldı.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız: