İİT Üyesi Ülkelerde Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarının Geliştirilmesi: Kavramlar ve Vakalar
(18-19 Ekim 2017, Crowne Plaza Oteli, Ankara)

18 Ekim 2017View Page

1. İİT Üyesi Ülkelerin Ulaştırma ve İletişim Genel Görünümü

2. Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarına ilişkin Kavramsal Çerçeve

3. İİT Üyesi Ülkelerde Sınır Aşan Ulaştırma Koridorları ve Örnek Vaka Çalışmaları

4. Üye Ülke Sunumları

5. Uluslararası Kuruluşların / Özel Sektörün Bakış Açısı

– Sunum:  “Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarının Yönetimi: TRACECA’nın Tecrübeleri”

– Sunum: “Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarının Yönetimi: Afrika Tecrübeleri”

– Sunum: “IDB Grubunun İİT Üye Devletleri’ndeki Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarına İlişkin Tecrübeleri”

6. İSEDAK Proje Finansmanı İmkânlarından Yararlanma

 

19 Ekim 2017

1. İİT’deki Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarına ilişkin Başlıca Zorluklar ve Önemli Başarı Faktörleri

Sunum: “İİT Bölgesindeki Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarına İlişkin Başlıca Zorluklar ve Önemli Başarı Faktörleri

Sunum: “Özel Sektörün Bakış Açısından, Koridor Operasyonlarına ilişkin Güncel Durum, Mevcut Engeller ve Geleceğe Yönelik Beklentiler”

2. Panel Oturumu: İSEDAK 33. Bakanlar Toplantısının Görüş Alışverişi Oturumu için Politika Tavsiyeleri

Sunum: “Üye Devletlerin, Sınır Aşan Ulaştırma Koridorları ile ilgili Politika Ortamına ilişkin Geri Bildirimleri”