İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 11. Toplantısı, “Tarımsal Piyasa Performansının İyileştirilmesi: Tarımsal Piyasa Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi” temasıyla 22 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Tarım Çalışma Grubuna kayıtlı 14 Üye Ülkenin temsilcileri katılım sağlamıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Denizbank ve Doğu Afrika Tahıl Konseyi  (EAGC) temsilcileri de Toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, ülkelerinde tarımsal piyasa sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla piyasa performansının artırılmasına ilişkin tecrübelerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlarıdır. Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Tarımsal Piyasa Performansının İyileştirilmesi: Tarımsal Piyasa Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünümü 2017” isimli çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız:

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 11.Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Destinasyon Geliştirme ve Kurumsallaşma Stratejileri” temasıyla 15 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da (Türkiye) yapılmıştır.

Turizm Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 7 Üye Devlet, sırasıyla,  Azerbaycan, Gambiya, Gine, Malezya, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, UNWTO, SESRIC, DinarStandard ve Kayseri Erciyes A.Ş. temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletlerin temsilcileri, turizm sektöründe risk yönetimi alanındaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “15 Şubat 2018” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Turizm Genel Görünüm ” adlı çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK Proje Finansmanı 5. Teklif Çağrısı kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesini tamamlamış ve 2018 yılında desteklenecek projelerin listesini açıklamıştır.

Desteklenmeye hak kazanan projelerin uygulanmaya başlayabilmesi için bir sonraki aşama Türkiye Kalkınma Bankası ile proje sahipleri arasında Sözleşmenin imzalanmasıdır. Proje sahipleri, Sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili detaylar hakkında bilahare bilgilendirilecektir.

Final Liste için lütfen tıklayınız.

Sorularınız için İSEDAK Koordinasyon Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz cpf@comcec.org