“İİT Üyesi Ülkelerde Destinasyon Geliştirme ve Kurumsallaşma Stratejileri”

(15 Şubat 2018, Ankara, Türkiye)

  1. İSEDAK Turizm Genel Görünüm
  1. Destinasyon Geliştirme ve Risk ve Kurumsallaşma Stratejileri ve Küresel Eğilimler ve Başarı Faktörleri
  1. Destinasyon Geliştirme ve Risk ve Kurumsallaşma Stratejileri: Vaka Çalışmaları, Mevcut Durum, Temel Tehditler, Tavsiyeler ve Olasılıklar
  1. Destinasyon Geliştirme ve Risk ve Kurumsallaşma Stratejileri ile ilgili Politika Sorularına Üye Ülkelerin Cevapları
  1.  İSEDAK Proje Finansmanının Kullanılması
  1. Üye Devletlerin Başarı Hikayeleri
  1. Uluslararası Kuruluşların / Özel Sektörün Perspektifi