İSEDAK TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ÖZEL OTURUMLARI

İSEDAK 34. Toplantısı esnasında, ticaretin kolaylaştırılması konusunda farkındalık yaratmak ve Üye Ülkelerin karşılaştığı zorlukları ele alma metodlarını ve araçlarını tartışmak üzere bir dizi panel düzenlenmiştir. Bu özel oturumlar, 29 Kasım 2018 tarihinde aşağıdaki konularda yapılmıştır:

  • Bölgesel Entegrasyon için Ticaretin Kolaylaştırılması Potansiyelinin Kullanılması
  • Gümrüklerin Modernizasyonundaki Zorluklar ve Muhtemel Çözümler
  • Ticaretin Kolaylaştırılmasında Özel Sektör Katılımı
  • Dijital Çağda Ticaretin Kolaylaştırılması: Sınır Ötesi E Ticaretin Arttırılmasına Yönelik Zorluklar ve Fırsatlar
  • Ticaretin Kolaylaştırılması Özel Forumu

Bu etkinliklerin temel hedefi, Görüş Alışverişi Oturumunda ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili diğer paydaşların farklı görüşlerinin tartışılmasını sağlamaktır. Panel konuşmacıları ise Üye Devletlerden üst düzey yetkililer ve İİT ve Uluslararası kuruluş temsilcileri ile sivil toplum ve özel sektör kuruluşları, basın ve bu etkinliklere katılan üniversite ve özel sektör katılımcılarından oluşmuştur.

Detaylar için tıklayınız.

 

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 12. Toplantısı 6 Kasım 2018 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Yetkilendirilmiş Yükümlülük Programlarının Geliştirilmesi” temasıyla Ankara Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 19 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICDT, ITFC, WCO, UNESCAP, APEC ve Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlülük Gümrük ve Lojistik Derneği temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet Temsilcileri, kendi ülkelerinde Yetkilendirilmiş Yükümlülük Programları konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Yetkilendirilmiş Yükümlülük Programları: Gümrük-Tüccar Ortaklığının Geliştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Genel Görünüm Raporu 2018” isimli çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Proje Finansmanı 6. Teklif Çağrısı kapsamında sunulan proje teklifleri, bağımsız değerlendiriciler ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından değerlendirilmiştir.

Kısa liste için lütfen  tıklayınız.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi, bundan sonraki aşamalarla ilgili olarak, proje teklifleri kısa listede yer alan proje sahipleriyle irtibata geçecektir.

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 11.Toplantısı, “İslami Fon Yönetimi” temasıyla 25 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Mali İşbirliği Çalışma Grubuna kayıtlı 19 Üye Ülke temsilcileri toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İİT Üyesi Devletler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu Sekretaryası, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu Sekretaryası, Al Meezan Investment Management Limited ve Katılım Emeklilik temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde İslami fon yönetiminin geliştirilmesi konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İslami Fon Yönetimi”  isimli Çalışma ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: