İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 12. Toplantısı 6 Kasım 2018 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Yetkilendirilmiş Yükümlülük Programlarının Geliştirilmesi” temasıyla Ankara Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 19 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICDT, ITFC, WCO, UNESCAP, APEC ve Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlülük Gümrük ve Lojistik Derneği temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet Temsilcileri, kendi ülkelerinde Yetkilendirilmiş Yükümlülük Programları konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Yetkilendirilmiş Yükümlülük Programları: Gümrük-Tüccar Ortaklığının Geliştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Genel Görünüm Raporu 2018” isimli çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: