“İİT Üyesi Ülkelerde Yetkilendirilmiş Yükümlülük Programları: Gümrük-Tüccar Ortaklığının Geliştirilmesi”

(6 Kasım 2018, Ankara – Türkiye)

  1. İSEDAK Ticaret Genel Görünüm Raporu 2018
  1. İİT’de Ticaretin Kolaylaştırılması
  1. Yetkilendirilmiş Yükümlülük Programları: Kavramsal Çerçeve ve Küresel Bakış
  1. İİT’de Yetkilendirilmiş Yükümlülük Programları: Vaka Çalışmaları ve Öneriler
  1. Üye Ülkelerin, İİT Üye Ülkelerinde Yetkilendirilmiş Yükümlülük Programlarının Geliştirilmesine Yönelik Politika Sorularına Yanıtları
  1. İSEDAK Proje Finansmanı İmkânlarından Yararlanma
  1. Üye Devlet Sunumları
  1. Yetkilendirilmiş Yükümlülük Programlarında APEC kapsamında En İyi Uygulamalar ve İşbirliği Çabaları
  1. Yetkilendirilmiş Yükümlülük Programlarında Özel Sektör Perspektifi