Gambiya Kadın İşleri Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Seçilmiş İİT Üyesi Ülkelerde Öğretmenlere Yönelik Girişimcilik Eğitimi” başlıklı proje kapsamında, 29 Kasım-3 Aralık 2018 tarihlerinde, Gambiya’da beş günlük bir eğitim programı düzenlenmiştir. Hedef grubun öğretmenler olduğu ve eğiticilerin eğitimi formatında gerçekleştirilen programa, proje ortağı olan Senegal ve Kamerun’dan da katılım sağlanmıştır. Eğitim programı, okul müfredatına girişimcilik konularının eklenmesi ve alternatif öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Böylece, uzun vadede öğrencilerin üretim ve hizmet sektörlerindeki fırsatları değerlendirmesine vesile olacaktır.

Fotoğraflar