İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu’nun İlk Toplantısı, ”İSEDAK Üyesi Ülkelerde Yoksulların Üretim Kapasitesinin Arttırılması: Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi” temasıyla 27 Haziran 2013 tarihinde Ankara gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Afganistan, Azerbaycan, Benin, Kamerun, Mısır, Gambiya, Endonezya, Ürdün, Nijer, Umman, Pakistan, Surinam ve Türkiye’nin de bulunduğu 13 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası (İKB), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilcileri ve bazı konuklar da Toplantıya katılım göstermiştir.

Üye Devlet Temsilcileri, beşeri sermayeyi geliştirerek özellikle yoksulların üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik deneyimlerini paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından UNDP Türkiye’ye hazırlatılan “İSEDAK Üye Ülkelerinde Yoksulların Üretim Kapasitesinin Artırılması: Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi’nin kendi hazırladığı “İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Genel Görünüm Raporu 2013” adlı çalışmalar ele alınmıştır.

Daha ayrıntılı bilgi için aşağıda yer alan linklere tıklayabilirsiniz:

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 1.Toplantısı, “İİT Üyesi Devletlerde KOBİ’lerin İhracatının Teşvik Edilmesi: Ticareti Teşvik Kuruluşlarının Rolü” temasıyla 20 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Ticaret Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 19 Üye Devlet temsilcileri, sırasıyla, Azerbaycan, Bangladeş, Endonezya, Filistin, İran, Irak, Kamerun, Kuveyt, Libya, Mali, Mısır, Pakistan, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Uganda, Umman, Ürdün ve Türkiye toplantıya katılmışlardır.  İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICDT, ICCIA, OECD ve ITC temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde KOBİ’lerin ihracatının teşviki konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde KOBİ’lerin İhracatının Teşvik Edilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Outlook 2013” isimli Çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun İlk Toplantısı, “İSEDAK Bölgesi’nde Sermaye Tarımsal Verimliliğin Arttırılması: Sulama Kapasitesinin Geliştirilmesi” ” temasıyla 6 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Tarım Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Afganistan, Mısır, Gambiya, Endonezya, İran, Irak, Umman, Filistin, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Tunus ve Türkiye’nin de bulunduğu 13 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası (İKB) temsilcilerinin yanı sıra bazı misafirler de Toplantıda hazır bulunmuştur.

Üye Devletlerin temsilcileri, su yönetimi ile ilgili olarak kendi ülkelerinde edindikleri deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları sıkıntıları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından bir akademisyene hazırlatılan “İSEDAK Bölgesinde Tarımsal Verimliliğin Artırılması: Sulama Kapasitesinin Artırılması” adlı çalışma ile İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünüm Raporu 2013” adlı çalışma ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz: